Foto set fra vejen
13. september 2022
Charmerende, ældre originalt hus i Hirtshals

Du har nu en enestående chance for at erhverve et autentisk charmerende mindre hus opført i 1902, da kommunen ønsker at sælge ejendommen Hans Jensens Allé 27. Du kan læse mere om salget her.

08. september 2022
Attraktiv beliggende ejendom i Hjørring By

Du har nu mulighed for at byde på et ejendom med kort afstand til Park Vendia, Thirup Park, folkeskole og indkøbsmuligheder er netop sat til salg. Læs mere om ejendommen her

Arealet set fra Nejstgårdvej
05. september 2022
To attraktive grunde i Tornby

De sidste to grunde i den nyeste udstykning på Nejstgårdvej i Tornby er sat til salg i et udbud. Ønsker du at byde på en af grundene, skal vi have dit bud senest den 3. oktober 2022 kl. 10. Læs mere her

26. april 2021
Hvad betyder det, når en grund er reserveret?

Vi modtager jævnligt forespørgsler om, hvad det betyder, at en grund er reserveret? Og om man kan købe en grund, der er reserveret? 

En reservationen gælder i 3 måneder fra den dag køberen meddeler ønsket om reservationen. Reservationen bortfalder automatisk ved udløbet af 3 måneders fristen, såfremt den reserverende part ikke har fremsendt et bindende tilbud i overensstemmelse med udbudsvilkårene inden fristens udløb. Den reserverende part kan kun forny sin reservation én gang, og i så fald løber der en ny 3 måneders frist fra det tidspunkt, hvor den reserverende part meddeler ønsket om fornyelse af sin reservation.

Hvis Hjørring Kommune modtager et bud på en grund, der er reserveret, kontakter Hjørring Kommune den reserverende part og anmoder om en endelig stillingtagen til, hvorvidt den reserverende part ønsker at købe grunden. Den reserverende part skal skriftligt meddele Hjørring Kommune, hvorvidt denne ønsker at købe grunden senest 5 arbejdsdage efter regnet fra dateringen af Hjørring Kommunes anmodning om den reserverende parts stillingtagen dertil. Er det modtagne bud højere i pris end den pris, som den reserverende part har reserveret grunden til, skal den reserverende part fra Hjørring Kommune have oplyst, at Hjørring Kommune har modtaget et overbud, således at den reserverende part også får mulighed for at afgive et overbud. De bydende vil dog ikke blive oplyst om størrelsen af det/de højere bud. Hvis ingen af de bydende afgiver højere bud eller der fortsat er flere enslydende bud efter denne 2. budrunde, afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan erhverve grunden.