03. marts 2023
Grønt areal på 1.665 m2 i Mygdal udbydes nu til salg på nye vilkår

Hjørring Kommune udbyder nu et areal på 1.665 m2 i Mygdal til salg på nye vilkår.  Arealet udgøres af Mejerivangen 26 (matr.nr. 1gh, 832 m2) og 24 (matr. nr. 1gg, 833 m2), der ligger omgivet af bebyggede parcelhusgrunde i den sydlige del af Mygdal. Arealet kan sælges til anvendelse til bl.a. haveudvidelse for tilstødende grunde, til legeplads eller til grønt fællesareal for bebyggelsen. 

 

Mindsteprisen er fastsat til 50 kr./m2, incl. moms. Bud skal afgives senest 1. april 2023. Se mere  Mejerivangen 22-24 - salg af grønne arealer | Nyudsigt.dk

 

26. april 2021
Hvad betyder det, når en grund er reserveret?

Vi modtager jævnligt forespørgsler om, hvad det betyder, at en grund er reserveret? Og om man kan købe en grund, der er reserveret? 

En reservationen gælder i 3 måneder fra den dag køberen meddeler ønsket om reservationen. Reservationen bortfalder automatisk ved udløbet af 3 måneders fristen, såfremt den reserverende part ikke har fremsendt et bindende tilbud i overensstemmelse med udbudsvilkårene inden fristens udløb. Den reserverende part kan kun forny sin reservation én gang, og i så fald løber der en ny 3 måneders frist fra det tidspunkt, hvor den reserverende part meddeler ønsket om fornyelse af sin reservation.

Hvis Hjørring Kommune modtager et bud på en grund, der er reserveret, kontakter Hjørring Kommune den reserverende part og anmoder om en endelig stillingtagen til, hvorvidt den reserverende part ønsker at købe grunden. Den reserverende part skal skriftligt meddele Hjørring Kommune, hvorvidt denne ønsker at købe grunden senest 5 arbejdsdage efter regnet fra dateringen af Hjørring Kommunes anmodning om den reserverende parts stillingtagen dertil. Er det modtagne bud højere i pris end den pris, som den reserverende part har reserveret grunden til, skal den reserverende part fra Hjørring Kommune have oplyst, at Hjørring Kommune har modtaget et overbud, således at den reserverende part også får mulighed for at afgive et overbud. De bydende vil dog ikke blive oplyst om størrelsen af det/de højere bud. Hvis ingen af de bydende afgiver højere bud eller der fortsat er flere enslydende bud efter denne 2. budrunde, afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan erhverve grunden.