This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Søndermarken, Tornby

Der er en storparcel i udbud på Søndermarken i Tornby. Området ligger 500 meter vest for Tornby Klitplantage. Der er kun 900 meter til Tornby Hallen, børnehave og skole. Der er kun 200 meter til Sdr. Tornby Station.

Storparcellen er på ca. 7.700 m², og der er vedadgang via den private fællesvej Søndermarken.

Arealet er omfattet af lokalplan, der udlægger det til tæt-lav bebyggelse. De enkelte boliger skal placeres omkring et fælles torverum, der er indrettet til primært gående adgang til boligerne, leg og ophold og sekundært så det er muligt at køre frem til den enkelte bolig for af- og pålæsning. Det fælles torverum skal indrettes med fælles orienterede aktiviteter, drivhuse, nyttehaver, legeplads, boldbane og bygninger/indhegninger til dyrehold samt bassiner til håndtering af regnvand.

Der kan etableres parkeringspladser til midlertidig parkering til af- og pålæsning, varelevering, hjemmepleje og lignende korttidsparkering. Foran den enkelte bolig kan der etableres en lille forhave, der giver en overgang fra bolig til det fælles torverum.

På bagsiden af den enkelte bolig kan der etableres en lille baghave. De resterende arealer på bagsiden af boligerne er til fællesbrug for bebyggelsen med mulighed for etablering af enkelte bygninger/indhegninger til dyrehold samt drivhuse, nyttehaver, legeplads, boldbane og lignende.

Storparcellen udbydes til salg uden mindstepris. Køber står for den interne byggemodning. Der er betalt tilslutningsbidrag til kloak.

Grunden kan overtages den 1. januar 2022, når bygninger på parcellen er fjernet eller senere. Der foretages fornøden opfyldning med fyldsand til udligning af de største niveauforskelle efter fjernelse af konstruktioner og hele området afsluttes med 15 cm muld, medmindre andet aftales.

Grundene sælges til højestbydende, men Byrådet kan vælge at forkaste alle købstilbud.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Grundsalg på grundsalg@hjoerring.dk eller telefon 72336780.

Ønsker du at byde på grund, skal du udfylde tilbudsblanketten, som er en del af udbudsmateriale. Budfristen er den 29. oktober kl. 10. Købstilbud sendes til grundsalg@hjoerring.dk.

Salg af grunde er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 396 af 13. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tornby

Tæt på kyst og nabo til klitplantage

Tornby ligger på landevejen mellem Hirtshals og Hjørring. Der er kun 5 kilometer til Motorvej E39. Byen ligger i en storslået natur med udstrakte plantager, klitlandskaber og det markante Tornby Bjerg. Nord for byen ligger et større sommerhusområde med cirka 740 sommerhuse.

Byen er præget af den gennemgående Hovedvej mellem Hirtshals og Hjørring. Der er boligområder på begge sider af Hovedvejen med hovedparten af den nye parcelhusbebyggelse vest for vejen.

Hirtshalsbanen har to stoppesteder i byen, nemlig ved den oprindelige station og i Sønderby. Den oprindelige stationsbygning og det tilhørende pakhus, tegnet af arkitekt Sylvius Knutzen, har bevaret deres oprindelige udseende og karakter. Stationen anvendes i dag som privat bolig.

Tornbys grønne kendetegn ligger nord for Tornby Kirke, hvor et sumpet engareal ved Nejst Bæk danner en grøn kile mellem byens to vestlige boligområder. Områderne er forbundet med en 90 meter lang plankebro hen over engen.

Umiddelbart vest for Tornby ligger Tornby Klitplantage, som er en højtbeliggende, vindudsat vestkystplantage. Plantagen strækker sig fra Tornby til Vesterhavet, hvor den følger en 15-25 meter høj tidligere havskrænt. Klitplantagen bruges af mange til rekreative formål blandt andet gåture, løb, mountainbike og rollespil.

Sydvest for Tornby Klitplantage ligger de storslåede Hønsebakker, der har navn efter de agerhøns, som i gamle dage kunne jages her.

Tornby har aktivt foreningsliv med blandt andet beboerforening, idrætsforening, spejder, kor, yoga, vinklub, lokalblad, forsamlingshus og bjærgelaug. Skolen fungerer som samlingssted for mange aktiviteter i lokalområdet. Byens Dagli’Brugs er også et vigtigt samlingspunkt i byen.

Nogle af byens foreningerne har i fællesskab renoveret og ombygget faciliteterne omkring Tornby Hallen med blandt andet minihal og fitnessfaciliteter.

Tornby har godt 1.000 indbyggere.