This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Oversigtskort
Skråfoto visende bygningerne
Møllebakken 5, Sindal m.fl.

De tidligere børnehavebygninger Møllehusene beliggende på Møllebakken 5, Østergade 27 og Østergade 29 i Sindal er til salg.

Bygningen på Møllebakken 5 blev opført i 1961 og har et samlet bebygget areal på 160 m² og et samlet bygningsareal på 320 m².

Bygningen på Østergade 27 er opført i 1905 og har et bebygget areal på 340 m² og det samlede bygningsareal er også på 340 m². Der er desuden en garage på 44 m².

På Østergade 29 er der en bygning opført i 1900 med et bebygget areal og tilsvarende bygningsareal på 160 m² og et skur på 20 m².

Der er et grundareal på 3.745 m².

Bygningerne har stået tomme siden den offentlige børnehave flyttede til ny lokalitet i november 2013.

De tre ejendomme er omfattet af en kommuneplanramme  til offentlige formål med institutioner.

Ejendommene udbydes til salg samlet i den stand som de forefindes på salgstidspunktet. Bygningerne på Møllebakken 5 og Østergade 27 har energimærket D og Østergade 29 har enegrimærket E.

Aftale om besigtigelse kan aftales nærmere med Grundsalg på telefon 7233 6780.

Ejendommen udbydes til salg uden mindstepris. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud.

Ønsker du at byde på Møllehusene, skal du enten benytte funktionen ”Byd på grund” eller sende en mail med dit bud til grundsalg@hjoerring.dk. Vi skal have dit bud senest den 2. marts kl. 10.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011.

Sindal

Talrige springvand og aktive foreninger

Sindal ligger på kanten af det storslåede bakkelandskab midt i Vendsyssel cirka 14 kilometer fra Hjørring og cirka 20 kilometer fra Frederikshavn. Byen er attraktiv med placeringen i landskabet, et stort opland og god infrastruktur med station og kort afstand til motorvej.

Byen er, i forhold til sin størrelse og sammenlignet med de øvrige områdebyer i kommunen, meget rig på detailhandel med mange dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Det er blandt andet byens placering ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring, der skaber grundlaget for byens store dagligvareudbud.

Kulturarven i byen spænder fra de talrige springvand og skulpturer over Sindal Mølle og Gøgsigs Pakhus til byens historiske posthus, der er tegnet af arkitekten Hack Kampmann. Mange steder danner bebyggelsen bevaringsværdige områder blandt andet som følge af husenes placering i forhold til vejen eller bygningernes fælles hovedform.

Sindal Marked afholdes hvert år i Kr. Himmelfartsdagene, og Gøgsigs Pakhus danner løbende rammen om forskellige kunstudstillinger.

Byen har et stort udbud af fritidsmuligheder med en aktiv idrætsforening, en aktiv pensionistforening og aktive spejdere som centrale omdrejningspunkter. Der er desuden et meget aktivt friluftsliv i Slotved Dyrehave.

Sindal har cirka 3.000 indbyggere.