This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Luftfoto visende grunden
Æblelunden 15, Hjørring

Storparcellen Æblelunden 15 ligger i den vestlige del af Hjørring tæt på Løkkensvej og Teglgårdsvej Station og med kort afstand til byens centrum. Parcellen er en af de få grunde i Hjørring med en godkendt lokalplan til tæt-lav bebyggelse. Her kan et byggeri komme i gang om kort tid.

Storparcellen udbydes til salg til etablering af tæt-lav boligbebyggelse. Grunden er omfattet af lokalplan 151.5, som fastlægger rammerne for tæt-lav bebyggelse, og lokalplan 105.1140-L04, som muliggør udstykning til parcelhusgrunden. Den sidst nævnte lokalplan er ikke relevant, da grunden udbydes til salg til tæt-lav bebyggelse.

Inden igangsætning af byggeri på grunden skal der fremvises en samlet bebyggelsesplan. Bebyggelsesplanen må gerne realiseres i etaper.

Grunden er på 7.000 m² og må bebygges op til 40 %. Det giver mulighed for et byggeri på 2.800 m².

Bygninger må etableres i max 1½ etage og i max 7 meters højde opført som klyngehuse eller rækkehuse. Hjørring Kommune er sindet at give en dispensation til opførsel i 2 etager og stadig i max 7 meters højde.

Tagene skal udformes som sadeltage, tage med ensidig taghældning, flade tage eller buede tage. Der er mulighed for benyttelse af forskellige tagdækningsmateriale. Det fremgår af lokalplanen.

Der skal etableres 1½ p-plads pr. lejlighed.

Der er pligt til at være medlem af grundejerforeningen i området.

Vendsyssel Historiske Museum laver en forundersøgelse på grunden i løbet af uge 8. Resultatet bliver tilgængeligt under salgsmaterialet.

Grunden udbydes til salg uden mindstepris og sælges til højestbydende. Hvis der indkommer flere enslydende bud til højeste pris, bliver der en ny budrunde blandt højestbydende Der er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne, som byder selv skal kontakte for priser.

Handlen skal godkendes af Hjørring Byråd, og Hjørring Kommune er ikke forpligtiget til at sælge grunden, men forbeholder sig retten til at forkaste samtlige tilbud samt søge at opnå overbud.

Købstilbud, der indeholder forbehold eller en kontantpris på andre vilkår end anført i udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ugyldige.

Tilbud skal afgives ved angivelse af budsum og underskrift på den betingede købsaftale som enten mails til grundsalg@hjoerring.dk eller ved benyttelse af budfunktionen her på siden. Tilbud skal være Hjørring Kommune i hænde senest den 27. februar 2020 kl. 10. Det er tilbudsgivers ansvar, at købstilbuddet er afgivet rettidigt.

Købstilbud er bindende for køber indtil den 27. marts 2020. Købstilbud forventes godkendt af Hjørring Byråd den 25. marts 2020.

Grunden udbydes til salg efter reglerne i Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme – Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Hjørring

Spændende handelsliv og stærk kulturprofil

Hjørring er kommunens hovedby og en vigtig drivkraft i Vendsyssel. Byen er nu, som i hele dens lange historie, center for handel og administration. Byen har til stadighed formået at udbygge sin rolle som administrativt centrum, og den rummer i dag store offentlige arbejdspladser, der udover den kommunale administration også omfatter blandt andet Sygehus Vendsyssel, Militæret, Retten i Hjørring, Skattecentret og Statens Administration.

Byen er forbundet med motorvej og jernbanespor, hvilket gør det let og hurtigt at færdes i regionen.

Hjørrings position som den betydeligste handelsby i Vendsyssel er styrket væsentligt de senere år, blandt andet ved opførelsen af shoppingcentret Metropol, gågademiljøet i Strømgade/Østergade og ved etablering af Bispetorvet med Føtex og andre kædebutikker.

Et stærkt kendetegn ved Hjørring er byens kulturprofil. Byen har en række spændende kulturelle institutioner, blandt andet Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Kunstmuseum og det nybyggede Vendsyssel Teater. Ligeledes er byens naturprofil med store grønne kiler, centralt beliggende parkanlæg og mange gamle træer et stærkt kendetegn.

Mange små og mellemstore virksomheder indenfor fremstilling, bygge/anlæg og privat service skaber sammen med detailhandlen og den offentlige sektor grundlag for et stort antal arbejdspladser, der igen er med til at skabe en forholdsvis stor pendling til byen.

Tidligt satsede Hjørring på at tiltrække uddannelser, og byen er i dag den næststørste uddannelsesby i regionen. 4-4.500 uddannelsespladser indenfor både ungdomsuddannelser og korte og mellemlange videregående uddannelser tilfører bylivet mange vitaminer.

Der bor knap 25.000 mennesker i Hjørring. Det svarer til en tredjedel af Hjørring Kommunes indbyggere, og befolkningstallet er stigende.