Luftfoto visende de seks grunde i udbud
02. juli 2021
Nye grunde tæt på skov og strand

Der er nye grunde i udbud i Tornby tæt på skov og strand og med kort afstand til skole, børnhave, togstation og indkøb. Læs mere om grundene her.

28. juni 2021
Udbud af storparcel til rækkehuse

Tæt på den nye skole og børnehus i Vrå er der en storparcel til salg. Parcellen kan benyttes til rækkehuse, dobbelthuse og en familiehuse. Læs mere om udbuddet her.

Illustration visende den nye skole og børnehus
28. juni 2021
12 nye grunde på Rævebakken i Vrå

Det går stærkt med salg af grunde i Vrå. Derfor er der sat 12 nye grunde til salg på Rævebakken, hvor der er kort afstand til den nye skole og børnehus. Hvis du ønsker at læse mere om grundene eller at give et bud på en grund, kan du læse mere her

26. april 2021
Hvad betyder det, når en grund er reserveret?

Vi modtager jævnligt forespørgsler om, hvad det betyder, at en grund er reserveret? Og om man kan købe en grund, der er reserveret? 

En reservationen gælder i 3 måneder fra den dag køberen meddeler ønsket om reservationen. Reservationen bortfalder automatisk ved udløbet af 3 måneders fristen, såfremt den reserverende part ikke har fremsendt et bindende tilbud i overensstemmelse med udbudsvilkårene inden fristens udløb. Den reserverende part kan kun forny sin reservation én gang, og i så fald løber der en ny 3 måneders frist fra det tidspunkt, hvor den reserverende part meddeler ønsket om fornyelse af sin reservation.

Hvis Hjørring Kommune modtager et bud på en grund, der er reserveret, kontakter Hjørring Kommune den reserverende part og anmoder om en endelig stillingtagen til, hvorvidt den reserverende part ønsker at købe grunden. Den reserverende part skal skriftligt meddele Hjørring Kommune, hvorvidt denne ønsker at købe grunden senest 5 arbejdsdage efter regnet fra dateringen af Hjørring Kommunes anmodning om den reserverende parts stillingtagen dertil. Er det modtagne bud højere i pris end den pris, som den reserverende part har reserveret grunden til, skal den reserverende part fra Hjørring Kommune have oplyst, at Hjørring Kommune har modtaget et overbud, således at den reserverende part også får mulighed for at afgive et overbud. De bydende vil dog ikke blive oplyst om størrelsen af det/de højere bud. Hvis ingen af de bydende afgiver højere bud eller der fortsat er flere enslydende bud efter denne 2. budrunde, afgøres det ved lodtrækning, hvem der kan erhverve grunden.